(Chinhphu.vn) – Tổng cục Thủy lợi ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, thời gian lấy nước đợt 3 vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ được điều chỉnh rút ngắn xuống còn 4 ngày và kết thức vào ngày 25/2, giảm 2 ngày so với kế hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Đoàn công tác làm việc và kiểm tra thực địa công tác lấy nước vụ Đông Xuân 2020- 2021 tại Thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc Lãnh đạo Bộ đã có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh thời gian lấy nước đợt 3 xuống còn 4 ngày (kết thúc ngày 25/2/2021), giảm 2 ngày so với kế hoạch. Trong thời gian lấy nước đợt 3, mực nước tại Sơn Tây sẽ được duy trì thấp nhất 1,80 m.

Theo Tổng cục Thủy lợi, đợt 3 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0h00 ngày 22/2/2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện xả gia tăng các hồ thủy điện từ ngày 20/2/2021 (trước 2 ngày).

Tính đến 16h ngày 22/1, mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt 2,72 m, cao nhất đạt 2,85 m (lúc 13h), bảo đảm cho các trạm bơm dã chiến của Thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả.

Tính đến 15h ngày 22/2, diện tích có nước toàn khu vực là 511.363/522.490 ha, đạt 97,9%, tăng 15,5% so với kết thúc đợt 2, trong đó cơ bản các địa phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy và dưỡng lúa. Tuy nhiên, một số địa phương có tỉ lệ diện tích đủ nước thấp hơn là Hải Dương đạt 93,6% và Thành phố Hà Nội 92,6%.

Để đợt 3 lấy nước phục vụ sản xuất Đông Xuân 2020-2021 hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Thành phố Hà Nội tiếp tục:

Vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch; đồng thời tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng; bảo đảm không phát sinh yêu cầu nguồn nước bổ sung phục vụ gieo cấy sau thời gian lấy nước trong đợt 3.

Tăng cường vận động, hướng dẫn người dân phối hợp với đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức lấy nước, thực hiện các biện pháp giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.

Các Chi cục Thủy lợi các tỉnh cập nhật diện tích có nước trước 15h hằng ngày trong các đợt lấy nước lên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ: capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.

Toàn Thắng